تاريخ : سه شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ | 8:41 | نویسنده : علی درخشنده

همانطور که می دانید و در مطالب قبلی هم به آن اشاره گردید آمفتامین و داروهای مقلد سمپاتیک و داروهای خیابانی با نامهای کریستال . یخ . مت به عنوان محرکهای روانی می شناسند  تاثیر مستقیم روی مغز می گذارند و از طریق آزاد سازی کاتکولامین ها و فعال کردن بیش از حد سمپاتیک تحرک و فعالیت را بیش از اندازه کرده  ایجاد خطر هایپرتانسیون بسیار است بطوری که در یکی از مصرف کنندگان با گرفتن تست فشار خون و ریتم قلب به این صورت به ترتیب یک ساعت قبل از مصرف :سیستولی ۱۲۸    دیاستولی ۸۷و ضربان قلب ۷۰ پالس در دقیقه با شروع مصرف متامفتامین پس از ۱۵ دقیقه: سیستولی ۱۳۵ - دیاستولی ۸۷و ضربان قلب ۹۵ پس از یک ساعت : سیستولی ۱۶- دیاستولی ۹۶ و ضربان قلب ۱۴۰ همراه با آریتمی .البته این را می توان اذعان داشت که آزمون های اینچنینی با تغییرات بسیاری در افراد متفاوت است اما در همه گیر شناسی بیشتر خطرات فشار خون تا افت فشار گزارش شده و در قلب هم تاکیکاردی نسبت به برادیکاردی بیشتر به چشم می خورد .  • کاراته
  • گوگل رنک